Algemene Bijeenkomst donderdag 7 oktober 2021 Muzee Scheveningen

Beste medekunstenaars,

 

Het kan weer !

Algemene Bijeenkomst donderdag 7 oktober 2021 .
Inloop vanaf 19.30u., start 20.00 u.
 
1 Opening en welkom
nominatie Gregory
vermeldingen op de site en Facebook en de nieuwsbrief

2 vaststellen agenda

3 programma 2021/2022

 • wintersurprise 2021/2022
 • Korte Vijverberg 2022
 • Scheveningse Salon, Muzee voorjaar 2022
 • DuneArt 2022 afspraak in oktober
 • Website, Facebook, nieuwsbrief
 • Bink 36, stand van zaken
 • RMM subsidieaanvraag Els
 • kunstenaar van de maand
 • Greens/beeldenwandelingen vooral 19e beeld
 • Straatkunstmuseum Scheveningen, stand van zaken
 • uitwisseling met andere kunstenaarsgroepen, (Els van Asten)
 • Markt bij de Fred (le marie marche)

4 Rondvraag

5 Volgende AB?

6 Sluiting

Napraten in het Café De Halve Vleet.