Katina Taale-Helligrath

Mijn beelden en schilderijen vertegenwoordigen de affectie

die ik voor beide kunst-arten heb.

Om een indruk te krijgen van de kunst die ik maak, verwijs ik

naar de website: www.katina-taale.nl