Enny Kleikamp – van Leeuwen, kunstenaar van de maand juni 2023

Enny Kleikamp - van Leeuwen
Geboren in de Jurriaan Kokstraat in Scheveningen,
Vanaf heel jongs af aan wilde ik al naar de Kunstacademie.
Dat werd na een verhuizing naar Brabant met mijn ouders uiteindelijk de Kunstacademie te Den Bosch waar ik drie jaar monumentale vormgeving studeerde. Halverwege de academie ben ik vertrokken naar de AKI (Academie voor Kunst en. Industrie ) te Enschede waar ik uiteindelijk eindexamen deed in vrije grafiek en schilderen. De AKI was toen een begrip wat de onconventionele aanpak betreft en dat sloot heel goed bij mij aan.
Ik schilder, fotografeer en teken mijn directe omgeving.
Vooral de natuur, de mensen en de dieren.
Vanwege mijn belangstelling voor parken en landgoederen raakte ik begin 2000 betrokken bij protesten m.b.t. het Haagse groen beleid, omdat ik zag dat de prachtige parken waar ik graag tekende vreselijk onzorgvuldig werden (en nog worden) beheerd.
Ik werk graag met verschillende materialen, het meeste met aquarel, pastel en olieverf.
En ik maakt ook etsen en soms maak ik wel eens drie dimensionaal werk.
Ik heb ook decors gemaakt voor diverse toneelvoorstellingen .
Vroeger trad ik zelf ook wel eens op met eigengemaakte liederen en gedichten samen met Berry van Boekel die nu in de USA woont en werkt.
Omdat ik een brede interesse in verschillende kunsttechnieken heb, leer ik nog altijd bij op dat gebied. Zo maak ik af en toe zelf mijn olie of aquarelverf, en volgde ik op latere leeftijd lessen in Chinees schilderen.
Mijn grootste drijfveer is mijn nieuwsgierigheid zowel in het onderwerp als in de techniek.
Inspiratie is overal vlakbij te vinden en dan gaat het mij vooral om een zo volledig mogelijke weergave van het onderwerp. Dat hoeft niet zo gedetailleerd mogelijk te zijn, maar wèl een zo volledig mogelijke weergave van de sfeer.  Alle technieken staan dan in dienst van de weergave, en daarom wil ik ze ook beheersen en kunnen toepassen.
Hoewel ik graag fotografeer, teken of schilder ik zelden naar een foto, omdat een foto altijd een hele korte momentopname is en juist bij een tekening of schilderij kan de tijd die verstrijkt tijdens het tekenen voor een volledig beeld zorgen.
Meestal werk ik met kleur omdat ik die ook waarneem.