Nieuwsbrief 14 februari 2023 – Wintersurprise 5 maart 2023

Beste medekunstenaar,

Wintersurprises
:

De volgende wintersurprise wordt onthuld op: Zondag 5 maart
15.00 (inloop), onthulling 15.30, A&J-borrel tot 17.00 uur:
Antoinette Van Hoek haar werk is een hoopvolle connectie tussen mens en natuur.
En er is levende muziek.
Jullie zijn allen van harte uitgenodigd.

EXPO ZG Gallery
(Laan van Meerdervoort 140) heeft weer aangeboden aan onze kunstenaars om deel te nemen aan een tentoonstelling van 1 tot 29 april 2023.
Opening zaterdag 1 april om 16.00u

Openingstijden en uitnodigingen (van bekenden) voor bezoeken komen het beste tot hun recht op de zaterdagen en zondagen.
De galerie is gewoonlijk open op:

 • woensdag 13.00 – 17.00
 • donderdag 13.00 – 17.00
 • vrijdag 13.00 – 17.00
 • zaterdag 13.00 – 17.00
 • zondag 13.00 – 17.00
  Andere openingstijden in overleg met Liza. lizastyleliza@163.com

Zoals gebruikelijk willen we graag dat de kunstenaars aanwezig zijn tijdens de openingsuren. Inschrijflijst bij de opening en op het moment dat je je werk brengt.
Tijdens de normale openingstijden is er altijd iemand aanwezig.
Voor de deelnemende kunstenaars is er de mogelijkheid om tijdens de openingsuren een workshop te geven naar eigen inzicht. Als je dat wilt, geef dat dan gelijk aan bij je aanmelding met vermelding van de inhoud en de kosten.

Kosten: zie tekening

90,- voor plek 1, 2, 3, 5, 12, 13, 14, 17

50,- voor plek 4, 7, 8, 9, 10, 11, 15

120,- voor plek 6

Opgeven voor 27 maart: bestuur@artandjazz.nl

onder vermelding van

 • naam :
 • e-mailadres :
 • titel werk(en) :
 • plek nummer :
 • workshop (voorkeursdatum);
 • betaling overgemaakt op (datum) :
  NL70 RABO 0142 2717 99 t.n.v. St Art & Jazz ovv je naam + ZG gallery

werk brengen op 29 of 30 maart. Eerst even contact opnemen met Liza (06 22545259)

ZG Gallery (Laan van Meerdervoort 140) has again offered our artists to participate in an exhibition from 1 till 29 April 2023.
Opening Saturday 1 April, at 16.00 PM

Opening times and invitations for visits are best shown on Saturdays and Sundays.
The gallery is open on:

 • Wednesday 13.00 – 17.00

 • Thursday 13.00 – 17.00

 • Friday 13.00 – 17.00

 • Saturday 13.00 – 17.00

 • Sunday 13.00 – 17.00
  Other opening hours in consultation with Liza. lizastyleliza@163.com

As usual, we would like the artists to be present during opening hours. Registration list at the opening and the moment you bring your work.
There is always someone is present during normal opening hours.
For the participating artists there is the possibility to give a workshop at their own discretion during opening hours. If you want this, indicate this immediately when you register, stating the content and costs.

Costs see picture:

 • 90,- for wall 1, 2, 3, 5, 12, 13, 14, 17
 • 50,- for wall 4, 7, 8, 9, 10, 11, 15
 • 120,- for wall 6

Those who do not know the venue I would like to recommend a (soon) visit to the gallery during one of its opening hours.

Sign up before 27 maart: bestuur@artandjazz.nl

citing

 • name :

 • email address :

 • title work(s) :

 • wall number :
 • workshop:

 • paid on (Date):

NL70 RABO 0142 2717 99
in the name of St Art & Jazz stating your name + ZG gallery.

bring work on March 29 or 30. First contact Liza (06 22545259)

 

Dag van de Roos.

Op 1 of 2 juli. Gaat zeker door.
Voor het Gesamtkunstwerck stelt ART&JAZZ doekjes beschikbaar van 30x30cm.
Het thema is ROOS
De beperking, dan wel de uitdaging is je dat je alleen gebruik maakt van blauw, wit en zwart.

Een andere mogelijkheid is op 2 maart tussen 14.00 en 17.00u kun je in Muzee bij Yvonne een doek ophalen.

Op de Dag van de Roos de doeken graag inleveren bij de tent van ART&JAZZ.
Na deze dag wordt het werk langere tijd geëxposeerd op een nog bekend te maken locatie.
Deelname gratis voor onze kunstenaars.

Tot 5 maart

Vragen???
mail: bestuur@artandjazz.nl