Nieuwsbrief nr.2 juli 2021

Beste medekunstenaars,

Helaas;
De tentoonstelling op het Toernooiveld (Tv04) zal niet doorgaan.
De locatie is niet langer beschikbaar.
Alle kunstenaars die zich voor deze tentoonstelling hadden gemeld hebben hierover bericht gekregen.

De tentoonstelling van augustus in de Bink36 gaat ook niet door. Wederom gooit de corona roet in het eten. De kunstenaars die zich hadden opgegeven voor augustus zijn hierover persoonlijk benaderd.
Want inmiddels kleuren wij nu donkerrood en vele van ons zijn toch heel huiverig om zich onder de mensen te begeven.

Toch gaan we door.
In september en oktober hebben wij zeker tentoonstellingen in Bink 36.
via de website kun je je opgeven voor deze maanden.
artandjazz.nl/aanmelding-bink36-september-en-oktober-2021

En de openingen worden ondersteund met de muziek van Kapelle Willie Kreuzer en door een keur van dichters.
Het beloven mooie momenten te worden.

De kostenformule is als vanouds :
1 werk € 30
2 werken € 50
3 werken € 60

Onze beeldenwandelingen in het Westbroekpark zijn een blijvend succes. Dankzij de locatie in de openlucht kunnen ze meestal gewoon doorgaan.
En er is al iemand hard aan het werk om het 19e beeld dat geplaatst wordt in mei 2022 te maken. Dan wordt er afscheid genomen van het beeld van Sandra Simonis.

Binnenkort hebben we uitgebreid nieuws over het Straatkunstmuseum Scheveningen.

Tenslotte als jullie meldingen hebben die ook voor de andere kunstenaars interessant kunnen zijn meldt ze bij ons met het verzoek om ze door te geven en dan gaan wij ons best doen.

Groet, Bestuur.