Nogmaals de beste wensen voor 2023

Goedenavond medekunstenaars,

Jullie hebben nog een uitnodiging en enkele berichten tegoed.

Bijdrage 2023

We vinden het fijn als je deel blijft uit maken van ons kunstenaarsplatform.

Om weer veel te kunnen realiseren vragen wij jullie om de jaarlijkse bijdrage van € 32,50 voor 2023 over te maken op banknummer NL70 RABO 0142 271799 ten name van Stichting Art&Jazz ONDER VERMELDING VAN JE NAAM
Je bent alleen aangesloten en kunt alleen aan de activiteiten van Art&Jazz deelnemen als je de jaarlijkse bijdrage betaald hebt.

We hopen dat jullie er weer veel nut en plezier van zult ondervinden als aangesloten kunstenaar bij Art&Jazz.
De kunstenaars die graag een factuur ontvangen moeten dat weer kenbaar maken bij de penningmeester; penningmeester@artandjazz.nl

——————————————————————————————————-

het verslag van laatste Algemene Bijeenkomst:

Verslag AB op donderdag 3 november in Buurthuis Gentsestraat 22.

Aanwezig bestuur: Wiebe Dekker, Yvonne Meulman, Bert Scheijgrond, Theo Schouten.

Aanwezige kunstenaars: Yun Xie, Sandra Simonis, Patty van der Ende, Corine Lievens, Marjolein Burbank, Carla Crutzen Enny Kleijkamp van Leeuwen.

 • Wiebe heet allen van harte welkom.
 • Wiebe meldt dat de website vernieuwd is en vraagt of men tevreden is met het resultaat. Dit wordt door de aanwezigen bevestigd.
 • Zondag a.s. om 16.00 uur is de onthulling van de volgende Wintersurprise in Muzee. Sandra Simonis volgt Gerrit Teuge op. De kunstenaar van de Maand wordt op de zelfde datum bekend gemaakt.
 • Er komt een gesloten FB account voor de aangesloten kunstenaars, hierop kunnen allerlei zaken zoals exposities, vragen over technieken, aanbiedingen en of vragen over allerlei zaken gedaan worden.
 • Op 30 oktober om 15.00 uur is de expositie in Verf in Bink 36 gestart. Yvonne Meulman en Franco Costa zijn de kunstenaars. Belangstellenden kunnen via de hoofdingang en via de portier naar binnen en de expositie bezoeken.
 • DuneArt lijkt volgend jaar niet door te gaan, Theo zal nogmaals contact opnemen met Dunea voor een definitieve beslissing.

Er wordt nagedacht over een alternatief bv. Westbroekpark, Paleistuin enz. het bestuur gaat hierover brainstormen. Het bestuur stelt het zeer op prijs als er input en ideeën komen van de aangesloten kunstenaars.

 • De Scheveningse Salon in het voorjaar van 2024 in Muzee, staat al op de agenda. De exacte datum wordt medio 2023 bekend gemaakt.
 • Het RMM loopt, de schade is gerepareerd en staat weer in een verzorgingshuis opgesteld. Er is een aanvraag van een verzorgingshuis in het Westland.
 • De uitwisseling met kunstenaars groepen. Enny heeft contacten met kunstenaars uit Enschede. Eventueel zou de uitwisseling in de 2e week van augustus volgend jaar plaats kunnen vinden.

Ter tafel kwam dat augustus midden in de vakantie maand niet erg handig is. Voorlopig wordt de uitwisseling uitgesteld.

Een andere suggestie was dat we eerst met onze eigen kunstenaars een uitwisselingsevenement kunnen organiseren. Dit zou kunnen in een evenement als DuneArt of zoiets.

Eerst zullen we in het voorjaar 2023 een beeldenwandeling voor de kunstenaars organiseren.

Theo doet een voorstel over een datum/data

 • De Dag van de Roos 2023 wordt, voor zover nu bekend, gehouden op 1 juli. Er is gebrainstormd over de invulling. Bv. met de nog aanwezige doekjes van 30 x 30 cm. een gesamtkunstwerk te maken. Meer ideeën zijn van harte welkom.
 • Het straatkunstmuseum Scheveningen loopt goed.
 • De Beeldenwandelingen lopen redelijk goed, tot nu zijn er dit jaar zijn er 24 wandelingen geweest. We hebben nu 5 gidsen en Patty van der Ende komt het team versterken.
 • De kunstmarkt op 9 oktober op de Willem de Zwijgerlaan was een succes en voor herhaling vatbaar. Dit bleek uit een korte inventarisatie onder de aanwezige deelnemers. Een volgende optie is een markt in Wassenaar.
 • Wiebe stelt voor om 2-maandelijks een bijeenkomst te organiseren voor de kunstenaars zodat er meer onderling contact is en ideeën en andere zaken uitgewisseld kunnen worden. Of dit in de avond of eind van de middag zal plaats vinden wordt nog over nagedacht.

Voorlopig wordt het op de dagen dat wij de Wintersurprise onthullen vooraf af of na de onthulling. Kan vanaf 15.00 u.

 • Besloten is om de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage voor 2023 niet te verhogen. Blijft dus € 32,50.

Wij verzoeken onze kunstenaars het bedrag vanaf nu en vóór 31 december over te maken.

De vergadering werd om 21.30 uur afgesloten.

——————————————————————————————————-

UITNODIGING.

Zondag 8 januari:

Onthulling en Algemene Bijeenkomst Borrel/ nieuwjaarsreceptie in Muzee

inloop         15.00u

onthulling  15.30u

Werk van kunstenaar Lisett van Steeden, die daarmee ook gelijk kunstenaar van de maand is.

Borrel na de onthulling tot 17.00u
Iedereen is van harte welkom.