Oproep kunstwedstrijd AVN

Betreft: Oproep AVN-jubileumkunsttentoonstelling “Ode aan de natuur in Den Haag en omgeving”

Geachte kunstenaar,

Hopelijk treft deze mail u in goede gezondheid aan. Terwijl velen nu meer in huis blijven en hopen daardoor het Coronavirus te kunnen ontwijken of vertragen, is er toch iets moois waar we ons op kunnen verheugen: een groene tentoonstelling in september 2021! In dat jaar wordt onze vereniging: de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming in Den Haag en omstreken (AVN) 95 jaar.
Negen-en-een-half-decennium waarin we heel actief zijn geweest om de natuur in onze regio te beschermen en verbeteren. We willen hier graag aandacht aan besteden door een hulde te brengen aan de groengebieden, de bossen en parken, de duinen en de (straat)bomen in Den Haag en omstreken.
Van 1 tot en met 26 september 2021 houden we een tentoonstelling van werk van hedendaagse kunstenaars in de zalen van de Haagse Kunstkring aan de Denneweg 64 in Den Haag. Vandaar onze oproep aan u als kunstenaar om mee te doen met uw werk.
Het onderwerp van de tentoonstelling is “herkenbare natuur of groen in Den Haag en naaste omgeving”.
Indien u daaraan wilt deelnemen, vernemen wij dat graag uiterlijk 1 september 2020 van u. Met zo mogelijk onderwerp, aantal en grootte van de werken (maximaal 1.50 x 1.50m wandoppervlak per kunstenaar voor 1-3 werken). En zodra dat kan, ontvangen we ook een goede digitale afbeelding van uw werk en de afmetingen (bijv. met ‘we transfer’). Stuur dan ook bijgaand ingevuld inschrijfformulier naar ons toe. Onze deadline voor inschrijvingen is 1 juni 2021!
Met het oog op de beschikbare ruimte maken we een selectie voor de tentoonstelling. Het gaat ons bij deze tentoonstelling om uitbeelding van de diversiteit van landschappen in duin, bos, park, weilanden, stedelijk groen, volkstuinen of karakteristieke bomen. Vanwege de beschikbare ruimte hebben kleinere kunstwerken een grotere kans om te worden geplaatst. Alle soorten werk komt in aanmerking mits het voldoet aan het onderwerp.
Voor u als kunstenaar is het een kans om gratis te exposeren en er is de mogelijkheid tot verkoop door het HKK. Foto’s van de tentoongestelde werken worden afgedrukt in een glossy brochure en/of op een aparte pagina van onze website geplaatst. Tijdens deze tentoonstellingsmaand willen we in de zalen van het HKK ook verschillende evenementen organiseren die publiek zullen aantrekken.

Graag horen we van u,
Met vriendelijke groeten, namens de AVN-jubileumcommissie,

Caroline de Jong en Anneloes Groot jubileumtentoonstelling2021@avn.nl
070 3584200

PS Onze verontschuldigingen als u dit meermalen krijgt, via meerdere organisaties. Hopelijk toch een aanmoediging om mee te doen!

Inschrijven
jubileumtentoonstelling2021@avn.nl

Inschrijfformulier voorselectie

AVN jubileumkunsttentoonstelling ‘Ode aan de natuur in Den Haag en omgeving’
1-26 september 2021
door hedendaagse kunstenaars, in de zalen van de Haagse Kunstkring, Denneweg 64, Den Haag
Graag aanmelden voor 1 september 2020, met zo mogelijk opgave hoeveel werken/ grootte/ techniek/ onderwerp per e-mail aan: Caroline de Jong en Anneloes Groot jubileumtentoonstelling2021@avn.nl (070 3584200)
Dit formulier zsm doch uiterlijk 2 juni 2021 insturen.

Naam van kunstenaar: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres : Postcode / woonplaats : …………………………………………………………………………………………………………………

Telefoon : ……………………………… E-mailadres : ………………………………………………………………………..

schrijft zich in voor de kunsttentoonstelling van 1-26 september 2021 met onderstaande werk:
Gegevens: werk nr 1 2 3
Titel(s) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Materiaal/techniek………………………………………………………………………………afmetingen…………………………………………
waarde …………………………… of te koop ja □ nee □ zo ja, prijs: …………………………
Toestemming gebruik door AVN van reproductie in AVN brochure en/of website ja □ nee □
(uiteraard met vermelding van de naam van de kunstenaar en titel)
Vereisten: niet te groot (we denken aan maximaal 1.50 x 1.50m wandoppervlak per kunstenaar voor 1-3 werken), een stevige lijst of spieraam met ophangsysteem. Indien er veel aanbod is maken kleinere werken meer kans.
Onderwerp: herkenbare natuur of groen in Den Haag en naaste omgeving. Tot uitdrukking moeten komen de diversiteit van landschappen in de regio, duin, bos, park, weilanden, stedelijk groen, volkstuinen en karakteristieke bomen. Uit de 13 stadsdelen van Den Haag en omstreken, bijv. Rijswijk, Zoetermeer, Voorburg, Voorschoten en Wassenaar.
Soort: Alle kunstvormen.

Let op: voeg goede digitale foto(‘s) van bovenstaand werk bij! Zonder foto(‘s) kunt u niet deelnemen aan de tentoonstelling! NB. ‘Zware’ bestanden alstublieft met ‘we transfer’ sturen (of een foto per post)

Dit inschrijfformulier en (digitale) foto van kunstwerk inleveren uiterlijk voor 1 juni 2021 liefst digitaal aan: Caroline de Jong en Anneloes Groot jubileumtentoonstelling2021@avn.nl
(postadres en telefoonnummer zie boven)
NB : Er wordt door de AVN een selectie gemaakt, niet alle aangemelde kunstwerken kunnen worden geplaatst wegens beperkte ruimte in de Haagse Kunstkring. Voor 1 juli 2021 ontvangt u bericht of het kunstwerk zal worden opgenomen in de tentoonstelling en/of de brochure en/of website.
Over de selectie is geen discussie mogelijk.