Uitnodiging Liza Lin november 2022

Beste medekunstenaars,

Voor ART&JAZZ de laatste van dit jaar?

ZG Gallery ( Laan van Meerdervoort 140) heeft weer aangeboden aan onze kunstenaars om deel te nemen aan een tentoonstelling van 8 december 2022 tot 8 januari 2023.

Openingzaterdag 10 december, om 16.00u

Mocht je interesse hebben reageer dan snel. De ruimte is beperkt.

Openingstijden en uitnodigingen (van bekenden) voor bezoeken komen het beste tot hun recht op de zaterdagen en zondagen.

De galerie is gewoonlijk open op:

 • woensdag      13.00 – 17.00
 • donderdag     13.00 – 17.00
 • vrijdag          13.00 – 17.00
 • zaterdag        13.00 – 17.00
 • zondag          13.00 – 17.00

Andere openingstijden in overleg met Liza.

Zoals gebruikelijk willen we graag dat de kunstenaars aanwezig zijn tijdens de openingsuren. Inschrijflijst bij de opening en op het moment dat je je werk brengt.

Tijdens de normale openingstijden is Liza aanwezig (en soms bezig met een workshop).

Kosten: zie tekening

90,-   voor plek 1, 2, 3, 5, 12, 13, 14, 17

50,-   voor plek 4, 7, 8, 9, 11, 15

120,- voor plek 6

Degenen die de locatie niet kennen wil ik aanraden om tijdens een van de openingstijden (binnenkort) even de galerie te bezoeken.

Opgeven voor 1 december: bestuur@artandjazz.nl

onder vermelding van

 • naam :
 • e-mailadres :
 • titel werk(en) :
 • plek nummer :
 • betaling overgemaakt op :

NL70 RABO 0142 2717 99

t.n.v. St Art & Jazz ovv je naam + ZG gallery

17 december is de galerie gesloten ivm een feestdag

For ART&JAZZ the last one of this year?

ZG Gallery (Laan van Meerdervoort 140) has again offered our artists to participate in an exhibition from December 8, 2022 to January 8, 2023.

Opening Saturday December 10, at 16.00 PM

Opening times and invitations for visits are best shown on Saturdays and Sundays.

The gallery is usually open on:

 • Wednesday 13.00 – 17.00
 • Thursday 13.00 – 17.00
 • Friday 13.00 – 17.00
 • Saturday 13.00 – 17.00
 • Sunday 13.00 – 17.00

Other opening hours in consultation with Liza.

As usual, we would like the artists to be present during opening hours. Registration list at the opening and the moment you bring your work.

Liza is present during normal opening hours (and sometimes busy with a workshop).

Costs see picture:

 • 90,- for wall 1, 2, 3, 5, 12, 13, 14, 17
 • 50,- for wall 4, 7, 8, 9, 11, 15
 • 120,- for wall 6

Those who do not know the venue I would like to recommend a (soon) visit to the gallery during one of its opening hours.

Sign up before 1 December: bestuur@artandjazz.nl

citing

 • name :
 • email address :
 • title work(s) :
 • wall number :
 • paid on :

NL70 RABO 0142 2717 99

in the name of St Art & Jazz stating your name + ZG gallery

December 17, the gallery is closed due to a holiday