Nieuwsbrief 6 mei 2024

Uitnodiging deelname

DEELNAME ALLEEN VOOR DE AANGESLOTEN KUNSTENAARS!

ART&JAZZ-expositie
7 juni tot 27 juli 2024
Javastraat 138A
Vernissage: 14 juni

Open van vrijdag 7 juni tot 27 juli van 15:30 tot 17:00 u op van woensdag t/m zaterdag

Inleveren werk 4 juni a.s. van 12:00 tot 15:00 u.

Finissage: 26 juli
werk ophalen: 26/27 juli

Prijs deelname:

1 kunstwerk € 40,=,

2 kunstwerken € 60,=,

3 kunstwerken € 80,=,

hangwerk maximum breedte 80 cm,

twee werken breder dan 80 cm met een maximum van 100 cm gelden als 3 kunstwerken en daarvoor dient dan dus € 80,= betaald te worden.

Maximum aantal kunstwerken per kunstenaar 3 stuks

Voor aanmelding dienen onderstaande gegevens voor 27 mei toegezonden worden via e-mail (ovv aanmelding expo Javastraat) aan

naam deelnemer:

telefoonnummer:

e-mailadres:

aantal 2D kunstwerken:

naam, prijs en afmetingen (hoogte x breedte) 2 D kunstwerken:

1e 2D kunstwerk:

2e 2D kunstwerk:

3e 2D kunstwerk:

aantal 3D kunstwerken:

naam, prijs, afmetingen (hoogte x lengte x breedte) 3D kunstwerken en, of de kunstenaar over een eigen sokkel beschikt:

1e 3D kunstwerk:

2e 3D kunstwerk:

3e 3D kunstwerk:

wel/niet eigen sokkel:

Let op:

2D werk dient van een deugdelijk hangwerk voorzien te zijn, bij voorkeur gevlochten staaldraad, dat knikt niet

(setje met klapoogjes en draad zijn bij zaken in kunstschildersbenodigheden en de Hubo voor een luttel bedrag te koop).

Het verschuldigde bedrag dient voor 27 mei overgemaakt te zijn

op bankrekening NL70 RABO 0142 2717 96 t.n.v Stichting Art&Jazz

onder vermelding van je naam en “expositie Javastraat”.

Aanmelding zijn alleen geldig als het verschuldigde bedrag voor 27 mei a.s. is overgemaakt.

Van de kunstenaars wordt verwacht dat zij gedurende de expositie één of meer middagen (afhankelijk van het aantal aanmeldingen) als suppoost dienst doen in de expositieruimte.

De kunstenaar neemt deel aan onze activiteiten op eigen risico. Art&Jazz is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor beschadigingen, diefstal, verlies, etc. In geval van twijfel is ART&JAZZ beslissingsbevoegd.

Tot op een borrel, bijeenkomst en/of de evenementen.

Groet,

het bestuur ART&JAZZ