Site Overlay

Bert Scheijgrond

tekenen, schilderen, boetseren, muziek

Na vijf jaren kunstacademie bleek met kunst geen droog brood te verdienen. Maritiem journalist/fotograaf was lucratiever en resulteerde o.m. in twee boeken: “Goede Vaart – visserij in beeld” en “de Bernard van Leer”. De crisis van 2009 betekende een uitkering en… weer tijd voor tekenen en schilderen. Aanvankelijk weer schepen, maar al gauw werden de dieren van stadsboerderij ’t Waaygat onderwerp. Daarna vooral de menselijke figuur en het landschap. In 2020 ben ik ook gaan boetseren. En daarnaast ook weer actief als amateur-muzikant. Na een ‘herstart’ als ‘realistisch’ kunstenaar zoek ik nu steeds meer naar een vrijer manier van schilderen.

st james infirmary

After five years at the art academy it turned out that I could not earn a living with art. Maritime journalist/photographer was more lucrative and resulted among others in two books: “Goede Vaart – visserij in beeld” and “de Bernard van Leer”. The crisis of 2009 meant an allowance and … time again for drawing and painting. Initially again ships, but soon the animals of the city farm ’t Waaygat became subject. After that mainly the human figure and the landscape. In 2020 I also started sculpting in clay. And also active again as an amateur musician. After a ‘restart’ as a ‘realistic’ artist I am now looking more and more for a freer way of painting.