voorwaarden Haagse Hedendaagse

Kunstmarkt Haagse Hedendaagse op 20 augustus 2016

 1. Inschrijvingen uitsluitend via het inschrijfformulier op de website. Alleen inschrijvingen gedaan via het internet worden in behandeling genomen.
 2. De organisatie behoudt zich het recht voor om ontvangen inschrijvingen, ongeacht de volgorde van binnenkomst, naar eigen goeddunken voor deelname te selecteren teneinde de kwaliteit en de diversiteit van de kunstmarkt te waarborgen.  Er is tegen het besluit van de organisatie geen beroep mogelijk.
 3. Deelnemers ontvangen zo spoedig mogelijk  bericht van toewijzing.
 4. De huurprijs voor een kraam bedraagt € 40,- (deelnemend kunstenaar bij Art And Jazz € 32,50) Na ontvangst van de kraamhuur is de inschrijving definitief. De huurprijs dient binnen 15 dagen na inschrijving, doch uiterlijk 7 dagen (13 augustus 2016) voor aanvang van de kunstmarkt te zijn overgeboekt op bankrekening van de organisatie. NL 70 RABO 0142 2717 99 o.v.v. Haagse Hedendaagse en uw naam.  Als geen betaling is ontvangen plaatsen wij geen kraam.
 5. Er bestaat geen recht op terugbetaling van het inschrijfgeld, indien u na toewijzing van uw inschrijving- annuleert of niet op de kunstmarkt aanwezig bent of kunt zijn.
 6. De openingstijd van de Kunstmarkt is van 11.00 uur tot 17.00 uur. Deelnemers kunnen hun kraam inrichten vanaf 10.00 uur.
 7. Kramen die om 10.00 uur niet in gebruik zijn genomen, terwijl er geen bericht van oponthoud is doorgegeven op telefoonnummer 06-23880468 worden door de commissie vergeven.
 8. Opruimen van 17:00 uur – 18:00 uur. Muziek is van 12 uur tot 19 uur.
 9. De kramen worden voorzien van een dakzeil.
 10. De organisatie behoudt zich het recht voor om een kraam terug te nemen en de deelnemer de toegang te ontzeggen, indien de inhoud van de kraam niet overeenkomstig de aanmelding is. Er mogen geen andere producten dan kunst worden aangeboden of verkocht.
 11. De deelnemer dient bij het verlaten van de markt de kraam en de plaats volledig schoon achter te laten.
 12. De organisatie kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade aan werken en/of goederen van de deelnemers.
 13. De deelnemers dragen zelf zorg voor de verzekering van hun werken.