Algemene voorwaarden kunstmarkten/exposities

Algemene voorwaarden kunstmarkten/exposities Art&Jazz

ALGEMEEN:

 1. Inschrijvingen uitsluitend via het inschrijfformulier op de website. Alleen inschrijvingen gedaan via het internet worden in behandeling genomen.
 2. Voorinschrijving is mogelijk, aangesloten kunstenaars betalen minder en hebben voorrang t.o.v. niet-aangesloten kunstenaars.
 3. De organisatie behoudt zich het recht voor om ontvangen inschrijvingen, ongeacht de volgorde van binnenkomst, naar eigen goeddunken voor deelname te selecteren teneinde de kwaliteit en de diversiteit van de kunstmarkt/expositie te waarborgen.  Er is tegen het besluit van de organisatie geen beroep mogelijk.
 4. Deelnemers ontvangen zo spoedig mogelijk bericht van toewijzing.
 5. Er bestaat geen recht op terugbetaling van het inschrijfgeld, indien u na toewijzing van uw inschrijving, annuleert of niet op de kunstmarkt aanwezig bent of kunt zijn.
 6. De organisatie kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade aan werken en/of goederen van de deelnemers.
 7. De huurprijs/hanggeld dient binnen 15 dagen na inschrijving, doch niet bij voorinschrijving, doch uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de kunstmarkt/inbrengdag van de expositie te zijn overgeboekt op bankrekening van de organisatie. NL 70 RABO 0142 2717 99 o.v.v.  <de kunstmarkt/expositie waaraan u deelneemt> en uw persoonlijke naam.

KUNSTMARKT

 1. De huurprijs voor een kraam is per evenement verschillend. Na ontvangst van de kraamhuur is de inschrijving definitief. Als geen betaling is ontvangen plaatsen wij geen kraam.
 2. De openingstijd van de kunstmarkt is gemiddeld van 11.00 uur tot 17.00 uur. Deelnemers kunnen hun kraam inrichten vanaf 10.00 uur.
 3. Kramen die om 10.00 uur niet in gebruik zijn genomen, terwijl er geen bericht van oponthoud is doorgegeven worden door de commissie vergeven.
 4. Opruimen van 17:00 uur – 18:00 uur.
 5. De kramen worden voorzien van een dakzeil. Andere onderdelen (planken en balken) kunnen extra worden besteld.
 6. De organisatie behoudt zich het recht voor om een kraam terug te nemen en de deelnemer de toegang te ontzeggen, indien de inhoud van de kraam niet overeenkomstig de aanmelding is. Er mogen geen andere producten dan kunst worden aangeboden of verkocht.
 7. De deelnemer dient bij het verlaten van de markt de kraam en de plaats volledig schoon achter te laten.
 8. De deelnemers dragen zelf zorg voor de verzekering van hun werken.

EXPOSITIE

Dit is van toepassing op voor Museum en Galerie.

 1. De hangprijs is per expositie verschillend. Na ontvangst van het hanggeld is de inschrijving definitief. Als geen betaling is ontvangen, kan er niets wordt ingebracht.
 2. De openingstijden van de expositie is afhankelijk van de locatie.
 3. De deelnemers hebben de verplichting om één of twee, al dan niet aangesloten, dagdelen aanwezig te zijn. Bij verhindering dient de kunstenaar zelf voor vervanging te zorgen.