ART&JAZZ-expositie 7 juni tot 4 augustus 2024 Javastraat 138A

Belangrijk

ART&JAZZ-expositie

7 juni tot 4 augustus 2024

Javastraat 138A

 

Voor deze expo is het vanaf heden niet meer mogelijk om 2D werk aan te leveren..
Wel is er nog voldoende ruimte voor 3D werk (groot en klein).
Dus meld je aan !

Voor aanmelding dienen onderstaande gegevens zsm toegezonden worden via e-mail (ovv aanmelding expo Javastraat) aan

naam deelnemer:

telefoonnummer:

e-mailadres:

aantal 3D kunstwerken:

naam, prijs, afmetingen (hoogte x lengte x breedte) 3D kunstwerken en of de kunstenaar over een eigen sokkel beschikt:

1e 3D kunstwerk:

2e 3D kunstwerk:

3e 3D kunstwerk

Prijs deelname:

per kunstwerk: 1 kunstwerk € 40,=,

2 kunstwerken € 60,=,

3 kunstwerken € 80,=,

Het verschuldigde bedrag dient voor 27 mei overgemaakt te zijn

op bankrekening NL70 RABO 0142 2717 99 t.n.v Stichting Art&Jazz

onder vermelding van je naam en “expositie Javastraat”.

Aanmelding zijn alleen geldig als het verschuldigde bedrag voor 27 mei a.s. is overgemaakt.

Van de kunstenaars wordt verwacht dat zij gedurende de expositie één of meer middagen (afhankelijk van het aantal aanmeldingen) als suppoost dienst doen in de expositieruimte.

De kunstenaar neemt deel aan onze activiteiten op eigen risico. Art&Jazz is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor beschadigingen, diefstal, verlies, etc.

In geval van twijfel is ART&JAZZ beslissingsbevoegd.